Home Producten Actie Webwinkel Contact
Online winkelen Wachtwoord kwijt Aanvraag code Bestel nu Disclaimer Privacy policy Voorwaarden Home Producten Actie Webwinkel Contact Bedrijfsprofiel Geschiedenis Vacature Adverteren Drukwerk nodig Nieuws Datasheets
Certificering Inschrijven nieuwsbrief

Wat betekend een certificering…

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om een bedrijf goed te kunnen helpen met het beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is, zie hiernaast voorbeeld. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend. Vanaf 1989 werken wij uitsluitend samen met fabrikanten en leveranciers welke aan de aller hoogste eisen voldoen.

De algemene voordelen van ISO certificering

- ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.

- Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.

- Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.

- Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geidentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.

- Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.

- ISO certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.

CERTIFICERING